Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek ve Abdullah Özgün 18 Kasım 2016'da Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskında gözaltına alınmış, gözaltına alınan üyelerin tamamı 23 Kasım 2016'da  'örgüte üye olma suçlamasıyla' tutuklanmıştı.

Cezaevindeki kötü koşulları ileri süren, baskı ve işkence gördüklerini iddia eden Helin Bölek ve beraberindeki 3 kişi 34 gün önce açlık grevine başladı. Açlık grevinde olan 4 kişi, kendilerini rebcide etmek için dışarıdan yemek söylendiğini, kaldıkları hücereye elektrik verilmediğini ve tuvalet kapılarının söküldüğünü de ileri sürdü. Mahkeme huzuruna çıkan Helin Bölek 'ben sizden tahliye ya da beraat değil, adil bir yargılama istiyorum' ifadelerini kullandı.

AÇLIK GREVİ MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞINDI

HDP’li  Hüda Kaya’nın  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle  verdiği önerge ve gerekçesi şöyle:

“Cezaevinde açlık grevinde olanların tüketmesi gereken türden şekerin kantinde bulunmadığı; vitamin, limon ve sair sıvı gıdaların yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu durumun aileleri büyük bir endişeye sürüklediği şüphesizdir. Açlık grevinin süresiz-dönüşümsüz olması da bu endişeleri artırmaktadır. Helin Bölek’in kapısı olmayan bir tuvaleti olan ve elektrik verilmeyen bir hücrede tek başına tutulması büyük bir hak ihlalidir. Grup Yorum üyeleri sanatsal çalışmalar yürütmekte ve konserleri, albümleri binlerce hatta milyonlarca yurttaş tarafından takip edilmektedir. Kişilerin sanat üretmesinin, konser vermesinin hayatın olağan akışı içerisinde suç teşkil etmediği açıktır, bunu suç olarak tanımlayan bir yasal düzenleme de yoktur. Yine sanatçının kendi fikirlerini sanatına yansıtıyor olmasının, muhalif bir duruş sergilemesinin de bir suç değil, düşünceyi ifade etme biçimi olarak kabulü gerekir. Nitekim bu durum, dünya ölçeğinde de bu şekildedir.”

Kamuoyunda yer aldığı ve aileler tarafından aktarıldığı üzere konserleri yasaklanan ve gözaltına alınan, ardından da tutuklanan Grup Yorum adlı muhalif müzik grubunun üyeleri bulundukları cezaevlerinde süresiz açlık grevine başlamıştır. Konserleri ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi sürekli basılan ve hemen hemen her konser sonrası gözaltına alınan grup üyeleri hakkında açılmış olan sayısız dava olduğu bilinmektedir. Cezaevinde açlık grevinde olanların tüketmesi gereken türden şekerin kantinde bulunmadığı; vitamin, limon ve sair sıvı gıdaların yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu durumun aileleri büyük bir endişeye sürüklediği şüphesizdir. Açlık grevinin süresiz-dönüşümsüz olması da bu endişeleri artırmaktadır. Helin Bölek’in kapısı olmayan bir tuvaleti olan ve elektrik verilmeyen bir hücrede tek başına tutulması büyük bir hak ihlalidir. Grup Yorum üyeleri sanatsal çalışmalar yürütmekte ve konserleri, albümleri binlerce hatta milyonlarca yurttaş tarafından takip edilmektedir. Kişilerin sanat üretmesinin, konser vermesinin hayatın olağan akışı içerisinde suç teşkil etmediği açıktır, bunu suç olarak tanımlayan bir yasal düzenleme de yoktur. Yine sanatçının kendi fikirlerini sanatına yansıtıyor olmasının, muhalif bir duruş sergilemesinin de bir suç değil, düşünceyi ifade etme biçimi olarak kabulü gerekir. Nitekim bu durum, dünya ölçeğinde de bu şekildedir. Hâlihazırda açlık grevinde olanların talepleri ise son derece meşru talepler olup; konserlerinin ve kültür merkezlerinin basılmaması, konserlerinin yasaklanmaması, sanatlarıyla düşünceyi ifade haklarını kullanmalarının suç olarak görülmemesi şeklindedir. Bu çerçevede bu eylemlilik türü “düşünceyi açıklama ve yayma” hürriyeti kapsamında Anayasa’nın 26 ıncı maddesinde anlamını bulmaktadır.

GRUP YORUM'UN TALEPLERİ

çlık grevinde olan grubun talepleri şu şekilde sıralanmıştı:

-Üyelerimizin serbest bırakılmasını, davaların düşürülmesini istiyoruz.

-OHAL Boyunca İdil Kültür Merkezi sekiz kez basıldı. Polis baskınlarına son verilmesini istiyoruz.

İstanbul’da ilginizi çekecek 5 müze! İstanbul’da ilginizi çekecek 5 müze!

-Üyelerimiz İçişleri Bakanlığında arananların yer aldığı “terör listelerine” konuldu, listenin kaldırılmasını istiyoruz.

-Konser yasakları kaldırılsın, meydanlar Grup Yorum’a açılsın. Grup Yorum konseri istiyoruz.

Editör: TE Bilişim