• DOLAR 32,79 %1.53
  • EURO 35,16 %0.53
  • ALTIN 2.459,44 %2.86
  • BİST100 10.471 %0.76
  • BITCOIN 66.462 %-0.87
  • ETHERIUM 3.538 %0.43
23°

Sayın Kullanıcı,
Bu sayfa üyelere ve ziyaretçilere ait bilgilerin saklanma ve kullanılma koşulları konusunda üyeleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup işbu gizlilik sözleşmesi https://www.magazinburada.net Sitesi ile bu siteyi kullanacak olan Üye ( Kısaca ‘ Kullanıcı’ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.İşbu sitenin yönetimi, işletmesi ve idaresi ‘Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti.’ ye aittir. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullancının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu metin zaman içinde Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti tarafından tek taraflı olarak güncellenebilir. Kullanıcılar tarafından takip edilmelidir. Üye, siteyi ziyaret ettiği ve üyelik sözleşmesini onayladıkları tarihten itibaren, işbu metinde yer alan maddeler yürürlüğe girer. Kullanıcı aşağıda maddeler halinde belirtilen hususları kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı yada siteyi kullanmamalısınız.

1) SORUMLULUK
Bu metinde yazılanlar https://www.magazinburada.net markası olan diğer web siteleriyle birlikte https://www.magazinburada.net içeriğindeki kategorilerde geçerlidir. Kullanıcının, herhangi bir sitede https://www.magazinburada.net logosunu görmesi, bu kuralların yada ilkelerin o sitede de geçerli olduğu anlamına gelmez. Kullanıcının Adresi kontrol etmesi ve alan adınınhttps://www.magazinburada.net ile gittiğine emin olması gerekir. Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti; üçüncü kişilerin web sitelerinin burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullancıya herhangi bir güven, beyan ve teminar vermemektedir. Her ne kadar Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti, işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’nin itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar. Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti, yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’nin talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

2) WEB SİTESİNDE KAYIT ŞARTLARI
Kullanıcı siteyi kullanabilmek için https://www.magazinburada.net’e herhangi bir kişisel bilgisini vermek zorunda değildir. Ama sitemizden etkili bir biçimde yararlanmak veya bazı bölümleri kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Üyelik işlemleri sırasında https://www.magazinburada.net tarafından talep edilen bazı kişisel bilgiler verilebilir. Bu bilgiler kesinlikle https://www.magazinburada.net içerisinde kalır ve şu amaçlarla kullanılabilir:İstatiki amaçlarla : https://www.magazinburada.net bu bilgilerden istatistikler çıkarmak, bu istatistikleri yayınlamak yahut üçüncü şahıslarla kimlik bilgilerini saklamak kaydıyla paylaşmakta serbesttir. Ancak bilgileri tek tek kullanamaz.Veri madenciliği : https://www.magazinburada.net kullanıcılarının alışkanlıklarını tanıyıp siteyi iyileştirmek amacıyla üyelerin site içerisindeki hareketlerini programsal olarak kaydedip bu veriler üzerinde matematiksel veri madenciliği çalışmaları gerçekleştirebilir.Kullanıcının, sitemizi ziyareti sırasında tarayıcısının bağlanmış olduğu IP adresi tarih ve zaman bilgileriyle birlikte kaydedilir.

3) ŞİFRE
İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’ne bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’nin veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti sorumlu değildir

4) KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI
Kullanıcının kişisel bilgileri üçüncü şahıslar tarafından kullanıcının izin verdiği ya da sergilediği oranda görülebilir. Bunun dışında;Kullanıcının mail adresi, cinsiyeti, bölgesi, IP adresi gibi bilgileri, veri işleme veya depolama amacıyla paylaşabilir. Bunun dışında tek tek üyelerin kişisel bilgileri hiçbir biçimde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Mahkeme kararları veya talepleri durumunda Kullanıcı ile ilgili bilgiler yasal zorunluluklarla kısıtlı olmak üzere resmi mercilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, daha önce de belirtildiği üzere bu metni düzenli olarak takip etmelidir. https://www.magazinburada.net herhangi bir uyarı yapmaksızın gizlilik ilkelerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

5) WEB SİTESİNİ KULLANIMI VE YAPILAN EKLEMELER
İşbu web sitesi Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları (“siteye eklemeler”) yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır: (a) Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’nin takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak; (b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile (c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya (d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla; (e) 18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren (f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak, (g) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler (h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya (ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunmak veya yükleme yapmak.İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’ne münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama, depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti lehine feragat ettiklerini kabul ederler. Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti, kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlarİşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

6) MARKALARIN KULLANIMI
İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’nin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

7) MÜLKİYET HAKKI
İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’ne, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı, köşe yazısı,fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.

8) YAZILIM PROGRAMLARI LİSANS HAKKI
Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları (“yazılım”) tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti’ne veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla (a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir; (b) kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir. İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen; (a) kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez; (b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz; (c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz; (d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz.İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.

9) TAVSİYE DEĞİLDİR
İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup sitede geçen konular ve benzeri haberlerde tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapan kullanıcının yaptığı işlemden Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti sorumlu tutulamaz.

10) FESİH VE DEĞİŞİKLİK
Herhangi bir zamanda ve hiçbir ihtara gerek olmaksızın Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti uygun gördüğü takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin web sitesini kullanmanızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti kullanıcının web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.Değişiklikler https://www.magazinburada.net web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu gizlilik sözleşmesindeki değişiklikleri, değişiklikler https://www.magazinburada.net web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Kullanıcı bu değişikliklerden haberdar olabilmek Gizlilik Sözleşmesini sık sık gözden geçirmelidir.

11) UYGULANACAK HUKUK
İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Neo Medya Yapım Prodüksiyon Elektronik Tic. Ltd.Şti tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verilen bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

WhatsApp Reklam ve iletişim